Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của BTV Thành ủy năm 2020
Ngày đăng 21/12/2020 | 17:36  | Lượt xem: 1063

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và đánh giá kết quả thực hiện năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và Thủ đô có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận. Vượt lên những khó khăn, thách thức đó, Quận Hai Bà Trưng tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành vượt mức dự toán giao; hoàn thành sáp nhập 4 phường thành 2 phường, sắp xếp 760 tổ dân phố thành 260 tổ dân phố, thực hiện sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố đảm bảo ổn định tình hình nhân dân, tình hình tư tưởng cán bộ, không làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo an ninh, an toàn, trang trọng, đúng quy trình và quy định. Ban Thường vụ Quận ủy bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đạt được các kết quả nổi bật. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội về cơ bản ổn định; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.; các cơ quan khối nội chính, tư pháp đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu so với kế hoạch; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu 100%;... Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, chủ động, tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện. Quận được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo của Thành ủy theo dõi; công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đi vào nền nếp. Hội nghị tổ chức biểu dương, khen thưởng với 10 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp dân và giải quyết đơn, thư năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan nội chính, tư pháp và Đảng ủy 18 phường trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Các cơ quan nội chính - tư pháp, Đảng ủy 18 phường cần bám sát định hướng nhiệm vụ chính trị của cấp ủy; tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, chủ động linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là thời điểm diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021 (SEAGAMES 31). Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh hoạt động của các Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất khi có vụ việc phát sinh, quan tâm đối thoại giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, đặc biệt quan tâm giải quyết các đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự giới thiệu bầu cử. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng với tinh thần “không để phát sinh vi phạm mới, vi phạm mới phát sinh phải xử lý ngay”. Thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu công phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan nội chính, giữa các cơ quan nội chính và Đảng ủy 20 phường, triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình của cải cách tư pháp. Tập trung xây dựng, triển khai Chương trình 06 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, cụ thể hóa bằng các chuyên đề có chất lượng để đạt được các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.