Quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 20/05/2021 | 10:48  | Lượt xem: 400

Ngày 19/5/2021, Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì Hội nghị về rà soát công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử quận; Trưởng 03 Tiểu ban của Ủy ban bầu cử; lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng các Phòng chuyên môn của UBND Quận: Nội vụ, Y tế, Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Y tế quận; Lãnh đạo Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 18 phường.

Hội nghị nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử Quận, Văn phòng HĐND&UBND, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử quận, các phòng chuyên môn của UBND quận và ý kiến phát biểu của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Quận nhấn mạnh:

Trong thời gian qua, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Song, xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử quận, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã chủ động, nghiêm túc triển khai sớm các công việc bầu cử, bảo đảm bài bản, khoa học, sáng tạo và đúng các quy định của Luật. Thường trực Quận ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi đó, diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử quận, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của Nhân dân. Trong đó tập trung thực hiện tốt vụ trọng tâm sau:

1. Ủy ban bầu cử quận và Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, UBND 18 phường chỉ đạo rà soát các công việc phục vụ cho bầu cử, cơ sở vật chất, tài liệu tại các khu vực bầu cử (Hòm phiếu, quốc huy, dấu, phiếu bầu, thẻ, phù hiệu thành viên tổ bầu cử, băng niêm phong hòm phiếu, nội quy khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu,…). Tăng cường công tác trang trí, thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ tổ quốc; tập huấn nghiệp vụ, thực hành kiểm phiếu; phát đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tới các hộ gia đình, thực hiện mạn đàm tiểu sử của ứng cử viên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định để cử tri và Nhân dân hiểu rõ về các ứng cử viên, góp phần lựa chọn các đại biểu tiêu biểu, xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

- Tiếp tục tăng cường rà soát di biến động của cử tri, chủ động phương án bỏ phiếu đối với các cử tri thuộc diện F2, các đối tượng cử tri đi từ các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp có dịch về cách ly tại nhà, cử tri vãng lai theo đúng quy định, bảo đảm cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất.

- Chỉ đạo rà soát, phê duyệt các phương án bầu cử phù hợp với từng khu vực bầu cử, tập dượt kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh; linh hoạt tổ chức địa điểm bầu cử tại các khu vực đang giãn cách, phong tỏa vì dịch bệnh, phù hợp với tình hình, điều kiện tại địa phương, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử theo đúng quy định của Luật và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường đấu tranh chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, mưa bão, cháy nổ, sự cố điện tại các khu vực bầu cử. Chỉ đạo ra quân đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trong ngày bầu cử đường, phố phong quang, sạch, đẹp.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận tăng cường công tác thông tin, trao đổi, dự báo chính xác tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề, điểm nóng phát sinh, đặc biệt trong công tác bầu cử. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu để bầu trúng, đúng, bảo đảm chất lượng, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử.

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử quận và 10 Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy (theo Quyết định 558-QĐ/QU, ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy) chủ động theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử từ nay cho đến khi kết thúc công tác bầu cử tại các phường được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Quận ủy về diễn biến, kết quả công tác bầu cử tại các phường; kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc và phát sinh về Thường trực Quận ủy đề kịp thời cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

4. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác bầu cử trên địa bàn phường.