Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý II và 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 29/06/2020 | 16:28  | Lượt xem: 508

Sáng ngày 29/6/2020, tại phòng họp 701, trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý II và 06 tháng đầu năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trợ lý đồng chí Bí thư Thành uỷ; Lãnh đạo 4 cơ quan Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH Thành phố, Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng HĐND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND Thành phố; Tổng giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội; Đại diện lãnh đạo các công ty TNHH nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Dự giao ban qua hệ thống trực tuyến tại UBND các quận, huyện, thị xã có các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Công an quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng, ban chuyên môn. Tại điểm cầu các phường, xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường, xã, thị trấn.

Hội nghị trực tuyến được nghe các nội dung trình bày tại hội nghị:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố 6 tháng đầu năm 2020.

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.

4. Báo cáo triển khai kế hoạch cấp nước sạch mùa hè; công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

5. Báo cáo triển khai kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021

6. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 15/CTr- UBND ngày 17/01/2020 của UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

7. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách của các quận, huyện, thị xã 06 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị tiến hành thảo luận với 21 ý kiến phát biểu, các ý kiến cơ bản đều đồng thuận với các nội dung báo cáo tại hội nghị. Thay mặt UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND phát biểu ý kiến.

Thay mặt UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020 của Thành phố với 10 vấn đề quan trọng mà Thành phố đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch Covid 19, một số các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội chưa đạt kế hoạch, thu ngân sách chỉ đạt trên 38% chỉ tiêu kế hoạch giao, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Về triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kịch bản, các phương án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn, các đơn vị thuộc UBND Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, rõ kết quả. Đánh giá năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức có biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ gây phiền hà cho các tổ chức, công dân trong thực thi công vụ.