Thông tin tuyên truyền chính sách thuế mới của Chính phủ
Ngày đăng 25/11/2020 | 15:26  | Lượt xem: 468

Chi cục Thuế Hai Bà Trưng triển khai thông tin tuyên truyền chính sách thuế mới của Chính phủ

Công văn số 57325/CCT-TTHT ngày 24/11/2020 của Chi cục Thuế Hai Bà Trưng về tuyên truyền chính sách thuế mới của Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)