tin tức sự kiện

Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2018
Ngày đăng 05/01/2018 | 04:33

Ngày 05/01/2017 tại trụ sở Uỷ ban MTTQ và các hội, đoàn thể quận Hai Bà Trưng. Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

       Đến dự hội nghị có đại biểu Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ, các hội đoàn thể quận; các đồng chí trong Ban chấp hành hội Khuyến học quận; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch và Phó chủ tịch hội khuyến học 20 phường; các tập thể cá nhân được khen thường trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

      Thay mặt Ban chấp hành Hội khuyến học quận,  ông Trương Nho Quang – Chủ tịch hội trình bày báo công tác khuyến học năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2018. Báo cáo của hội đã nêu bật kết quả đạt được của hội trong năm 2017 trên các mặt công tác hội như: Công tác tổ chức hội đã tập trung chỉ đạo hội khuyến học cơ sở thường xuyên kiện toàn tổ chức hội  và phát triển hội viên mới, số hội viên được kết nạp năm 2017 là 1323 đưa tổng số hội viên toàn Quận là 29.684 hội viên. Công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp hội quan tâm.

       Trong năm, toàn quận đã động viên khen thưởng  trên 20 nghìn lượt cháu học giỏi, động viên kịp thời các cháu con gia đình nghèo vượt khó, con gia đình chính sách học giỏi với số tiền khen thưởng hơn 1 tỷ đồng, đồng thời công tác  vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp đạt 6.038.813.000 đồng, thu hội phí cũng đạt kết quả cao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, củng cố nhiều chi hội khuyến học ở các trường học trên địa bàn Quận.

        Kết thúc năm 2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã khen thưởng 32 tập thể xuất sắc, 03 tập thể tốt và 77 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

                                                      Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT quận