tin tức sự kiện

Phường Đồng Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2017, triển khai kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2018
Ngày đăng 08/01/2018 | 04:10

Chiều ngày 05/01/2018, phường Đồng Nhân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2017 và triển khai Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2018.

        Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Kim Thị Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.     

       Năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Nhân triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực, tới từng cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", cán bộ và nhân dân phường Đồng Nhân đã sôi nổi tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017.               

       Ngay từ đầu năm, UBND phường đã xây dựng nội dung phát động, tổ chức đăng ký giao ước thi đua khen thưởng đối với các tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể, các cá nhân. Công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo; công tác quản lý đất đai, thực hiện dự án cơ bản hoàn thành; công tác quản lý đô thị được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không có trọng án, tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu Quận giao. 

      Năm 2017, phường Đồng Nhân có 04 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp quận, hội đồng Thi đua khen thưởng phường khen thưởng 32 tập thể, 51 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Ban VHTT phường Đồng Nhân