tin tức sự kiện

Phường Bách Khoa triển khai việc thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố trên địa bàn phường năm 2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 05:24

Thực hiện công văn số 573/UBND-VHTT ngày 27/4/2018 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc triển khai tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử, ngày 09/05/2018, UBND phường Bách Khoa đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm về thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố trên địa bàn phường Bách Khoa.

      Đồng chí Hoàng Thị Tuyết Lan – Phó chủ tịch UBND phường, chủ trì hội nghị, cùng dự có các ông, bà là trưởng các ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ phó  trên địa bàn phường Bách Khoa.

       Tại hội nghị, UBND phường đã triển khai Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyên truyền triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Bách Khoa giai đoạn 2018-2020” nhằm phổ biến mục đích, ý nghĩa và những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng đến toàn thể cán bộ, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng.

       Đối với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động, UBND phường quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND phường. Từ năm 2017, 100% cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử.  Đến nay, UBND phường đã thực hiện niêm yết bản Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tại bàn làm việc, phòng làm việc, in khổ lớn treo tại văn phòng UBND phường.

      Cùng với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng được triển khai rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng của hầu hết các địa bàn dân cư từ năm 2017. Đến nay, UBND phường in 3.000 tờ rơi tuyên truyền Quy tắc ứng xử công cộng, in khổ lớn để treo tại các Nhà sinh hoạt cộng đồng và các bảng tin tại địa bàn dân cư. Tại hội nghị triển khai, UBND phường yêu cầu các đoàn thể xã hội, các tổ dân phố, địa bàn dân cư trong phường có trách nhiệm tổ chức vận động, kiểm tra giám sát đoàn viên, hội viên chấp hành tốt Quy tắc ứng xử. Tại hội nghị, tờ rơi đã được chuyển tới các cán bộ cơ sở để phát tới từng hộ gia đình.

     Sau hội nghị, UBND phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử để mỗi cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân biết cùng giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ; có hình thức biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình, gương mẫu thực hiện và nhắc nhở, phê bình những trường hợp vi phạm. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Nguyễn Minh Thuận – UBND phường Bách Khoa