Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 09/06/2021 | 15:17  | Lượt xem: 211

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 08/6/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

(Chi tiết tại đây)