Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/02/2020 | 10:58  | Lượt xem: 456

“Đất ngập nước và đa dạng sinh học” là chủ đề ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. Chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 chính là cơ hội để khẳng định vai trò nổi bật của các vùng đất ngập nước đối với đa dạng sinh học, đồng thời, làm rõ hiện trạng của những vùng đất ngập nước và đưa ra những nguyên nhân tại sao nó quan trọng hướng đến thúc đẩy các hành động để có thể tái tạo lại những vùng đất ngập nước.

Nhằm hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị như sau:

- Người dân địa phương không khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, không săn bắt các loại động, thực vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm theo quy định hiện hành và đặc biệt không được phép phóng sinh các loại sinh vật ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định tại Phụ lục I, II ban hàn kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân, cơ quan không tham gia hoạt động nuôi, lưu giữ, mua bán, vận chuyển, trồng, phát tán, sử dụng các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại làm thực phẩm. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm nêu trên, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ quan thông báo cho UBND phường, quận trực thuộc hoặc các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý theo đúng quy định tại Điều 43, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường.