Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy
Ngày đăng 04/06/2021 | 16:16  | Lượt xem: 350

UBND quận Hai Bà Trưng ban han hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Chi tiết tại đây)