Kế hoạch thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Ngày đăng 25/11/2020 | 10:53  | Lượt xem: 459

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 20/11/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

(Chi tiết tại đây)

(Nghị định số 65/2020/NĐ-CP)