Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021
Ngày đăng 29/12/2020 | 15:59  | Lượt xem: 335

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 202

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021.

(Chi tiết tại đây)