Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 - Vì Hòa bình, quận Hai Bà Trưng, năm 2021
Ngày đăng 29/04/2021 | 16:46  | Lượt xem: 580

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 - Vì Hòa bình năm 2021.

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28/04/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về tổ chức Ngày chạy Olympic  vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 - Vì Hòa bình năm 2021.

(Chi tiết tại đây)