Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/03/2021 | 16:31  | Lượt xem: 501

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Thông báo số 50/TB-UBND ngày 08/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)