Quận Hai Bà Trưng thực hiện tuyên truyền Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Ngày đăng 27/05/2020 | 16:53  | Lượt xem: 779

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020, sáng ngày 26/5, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tham dự buổi tuyên truyền, cổ động có lãnh đạo, cán bộ công chức Phòng LĐ-TBXH quận, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận, lực lượng đoàn viên thanh niên,…

Đoàn xe cổ động đi qua các tuyến phố trên địa bàn, tuyên truyền thực hiện An toàn vệ sinh lao động

Đoàn xe cổ động xuất phát khởi hành từ trụ sở Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao quận và đi qua các tuyến phố trên địa bànphát loa tuyên truyền về thực hiện An toàn vệ sinh lao động; khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động được treo dọc các tuyến phố thuộc quận.

Buổi ra quân tuyên truyền, cổ động với mục đích thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; đồng thời nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động và Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác An toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.