Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 16/08/2021 | 16:24  | Lượt xem: 995

UBND quận Hai Bà Trưng công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận năm 2020.

Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)