Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
Ngày đăng 31/12/2020 | 11:08  | Lượt xem: 180

UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Thông báo số 1310/TB-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc.

(Chi tiết tại đây)