Thông tin các hộ sản xuất kinh doanh tự công bố sản phẩm
Ngày đăng 12/01/2021 | 10:14  | Lượt xem: 200

Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự công bố sản phẩm

Công văn số 05/KT ngày 07/01/2021 của Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải thông tin các hộ kinh doanh đã thực hiện tự công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương.

(Chi tiết tại đây)