Truyền thông hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình
Ngày đăng 08/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 896

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng thông tin Truyền thông hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình.

Công văn số 747/BHXH-HBT ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc Truyền thông hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình.

(Chi tiết tại đây)