Tuyên truyền tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày đăng 11/03/2020 | 17:12  | Lượt xem: 556

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị Tuyên truyền tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

Công văn số 386-CV/BTGQU ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)