tin tức nổi bật

Quận ủy - HĐND - UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2017.
Ngày đăng 30/11/2017 | 04:14

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/QU, ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2017”; sáng ngày 29/11/2017, Quận ủy - HĐND - UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND Quận; Lãnh đạo UBND Quận; Đại diện lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy; Chủ tịch UB MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND quận; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận. Các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 20 phường; các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các vị đại biểu nhân dân của các phường trên địa bàn quận. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có ý nghĩa rất lớn. Đây là dịp để Quận ủy, HĐND, UBND Quận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng và chính quyền cơ sở trong việc phục vụ nhân dân.

Trước khi tổ chức đối thoại, Quận ủy đã chỉ đạo MTTQ phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến, phản ánh của nhân dân theo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân (110 ý kiến, kiến nghị theo 09 lĩnh vực), Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã thống nhất lựa chọn 34 ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc 02 lĩnh vực: Quản lý đô thị và văn minh đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại hội nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc 07 lĩnh vực còn lại, Quận ủy đã giao UBND Quận tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị và gửi về Ủy ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng để thông báo tới Ủy ban MTTQ các phường trả lời nhân dân theo quy định.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cáp Sĩ Phong - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 quận Hai Bà Trưng; đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 14 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực trật và văn minh đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất; vệ sinh môi trường; quản lý vật nuôi; ...

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo Quận đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền của Quận đã được đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, Quận ủy - HĐND -  UBND Quận sẽ giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.