TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX QUẬN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX QUẬN

Thông tin chung về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/06/2014 | 13:00  | Lượt xem: 189
Thông tin chung về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 107
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Quận Hai Bà Trưng  : Là đơn vị sự nghiệp Trung tâm dạy nghề Hai Bà Trưng trực thuộc UBND...