TRUNG TÂM Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ

Quận Hai Bà Trưng chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ngày đăng 20/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 92

Quận Hai Bà Trưng là một địa bàn đông dân, di dân biến động lớn, trình độ dân trí không đồng đều. Đóng trên địa bàn quận có 7 trường đại học, 17 bệnh viện công lập và ngoài công lập, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nên quận gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phức tạp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống dịch bệnh.

       Quận Hai Bà Trưng là một địa bàn đông dân, di dân biến động lớn, trình độ dân trí không đồng đều. Đóng trên địa bàn quận có 7 trường đại học, 17 bệnh viện công lập và ngoài công lập, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nên quận gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phức tạp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống dịch bệnh.

       Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, thời gian qua, Quận đã triển khai hiệu quả công tác y tế, các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2018, quận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh, chương trình y tế, phòng chống dịch bệnh.

       UBND Quận đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng từng thành viên, đồng thời xây dựng các kế hoạch hoạt động và triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Duy trì chế độ giao ban Ban Chỉ đạo quận và của 20 phường mỗi quý/lần, giao ban cán bộ chủ chốt 20 Trạm y tế phường định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, trong quý và phương hướng hoạt động tháng, quý tiếp theo.

         Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quận chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm. Trung tâm y tế quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tổ chức trực dịch 24/24 giờ khi có yêu cầu về chuyên môn, giám sát 100% các ổ dịch cũ, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh dịch tại cộng đồng, đồng thời tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn quận. 100% UBND các phường thực hiện tốt các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diện rộng phòng chống sốt xuất huyết. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe từ quận xuống phường, tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp tại Trạm y tế, thăm hộ gia đình, nói chuyện tập trung, thảo luận nhóm với các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

         Trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quận Hai Bà Trưng cũng thành lập Ban Chỉ đạo ATTP do trực tiếp Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban; kiện toàn đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tổ xác nhận kiến thức ATTP; xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, chương trình truyền thông chung tay phối hợp tuyên truyền vận động và giám sát bảo đảm ATTP… Trong năm qua, các đoàn kiểm tra của quận đã kiểm tra và giám sát được 4.903 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó xử phạt 638.800.000 đồng đối với 238 cơ sở.

           Thời gian tới, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục xây dựng phương hướng hoạt động công tác y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. 

 

                                                                                                                              Tạ Thị Nga – TTYT Quận Hai Bà Trưng