thông báo tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 10:53 AM
Thực hiện các quy định tại Bộ luật lao động ngày 18/06/2012; nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà...

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài,

Ngày đăng 02/10/2017 | 08:08 PM
Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối..........

(6003/QĐ-UBND) QĐ Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm....

Ngày đăng 02/10/2017 | 08:00 PM
(6003/QĐ-UBND) QĐ Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5...

TB kết quả xét tuyển công chức chỉ Huy trưởng quân sự phường thuộc quận HBT năm 2016

Ngày đăng 05/01/2017 | 08:48 AM
TB kết quả xét tuyển công chức chỉ Huy trưởng quân sự phường thuộc quận HBT năm 2016

Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quận sự các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 16/11/2016 | 09:42 AM
Xem chi tiết văn bản     405-TB-UBND.pdf   4548-QĐ-UBND.pdf        4540-QĐ-UBND.pdf