TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức phường

Ngày đăng 13/05/2020 | 17:10  | Lượt xem: 126
Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức quận Hai Bà Trưng thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức phường

Thông báo danh sách giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách

Ngày đăng 22/01/2020 | 05:00  | Lượt xem: 556
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC...

Thông báo triển khai Quyết định tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 17/01/2020 | 05:30  | Lượt xem: 280
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo triển khai Quyết định tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 31/12/2019 | 05:00  | Lượt xem: 1280
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo Công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Thông báo kết quả thi tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 20/12/2019 | 06:00  | Lượt xem: 1804
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả thi tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 13/12/2019 | 11:40  | Lượt xem: 1227
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:30  | Lượt xem: 1807
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng...

Quyết định bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 29/10/2019 | 03:16  | Lượt xem: 1318
Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ...

Kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 26/10/2019 | 10:44  | Lượt xem: 4205
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 Thông báo kết quả điểm thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục...

Lịch tổ chức khai mạc và một số nội dung liên quan kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 11:12  | Lượt xem: 891
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 thông báo Lịch tổ chức khai mạc và một số nội dung liên quan kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019