TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 05/02/2021 | 09:58  | Lượt xem: 14072

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020

Thông báo số 21/TB-HĐXT ngày 04/02/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)