TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022
Ngày đăng 15/03/2022 | 10:36  | Lượt xem: 171

UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

(Chi tiết tại đây)