TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lịch tổ chức khai mạc và một số nội dung liên quan kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 15/10/2019 | 11:12  | Lượt xem: 974

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 thông báo Lịch tổ chức khai mạc và một số nội dung liên quan kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Thông báo số 116/TB-HĐTT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)

Danh sách dự thi trắc nghiệm trên máy tính tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

(Xem chi tiết tại đây)