TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo danh sách giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách
Ngày đăng 22/01/2020 | 17:00  | Lượt xem: 1022

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

(Xem chi tiết tại đây)