TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường
Ngày đăng 08/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 933

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường

Thông báo số 61/TB-UBND ngày 07/4/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thông báo Danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường.

(Chi tiết tại đây)