TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 13/12/2019 | 11:40  | Lượt xem: 1425

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thông báo số 158/TB-HĐTT ngày 13/12/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 về việc Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)