TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 22/11/2019 | 10:30  | Lượt xem: 2371

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Thông báo số 143/TB-HĐTT ngày 22/11/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019 về việc thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)