TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả thi tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 20/12/2019 | 18:00  | Lượt xem: 2225

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả thi tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Thông báo số 492/TB-UBND ngày 20/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về kết quả thi tuyển và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)