TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo lịch làm việc với thí sinh có dấu hiệu nộp đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 từ 02 nơi trở lên
Ngày đăng 12/03/2021 | 11:14  | Lượt xem: 1665

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 thông báo lịch làm việc với thí sinh có dấu hiệu nộp đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 từ 02 nơi trở lên.

Thông báo số 43/TB-HĐXT ngày 12/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 về lịch làm việc với thí sinh có dấu hiệu nộp đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 từ 02 nơi trở lên.

(Chi tiết tại đây)