TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi và một số nội dung liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 18/03/2021 | 15:41  | Lượt xem: 2432

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 thông báo Lịch tổ chức khai mạc, thi và một số nội dung liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo số 46/TB-HĐXT ngày 18/03/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020 về Lịch tổ chức khai mạc, thi và một số nội dung liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)