TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 16:15  | Lượt xem: 5310

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo số 415/TB-UBND ngày 24/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)