TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường
Ngày đăng 05/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 231

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường

Thông báo số 422/TB-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc  Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng - Ban chỉ uy Quận sự cấp phường.

(Chi tiết tại đây)