Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 30/11/2018 | 05:14 PM
Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 30/11/2018 | 05:10 PM
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Ngày đăng 20/11/2018 | 09:13 AM
Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Triển khai công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2019

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:40 AM
Triển khai công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2019

Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Ngày đăng 13/11/2018 | 09:51 AM
Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hai Bà Trưng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/11/2018 | 09:47 AM
Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hai Bà Trưng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 16/10/2018 | 09:07 AM
Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y Tế thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/10/2018 | 03:58 PM
Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y Tế thành phố Hà Nội

Phối hợp thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản

Ngày đăng 05/10/2018 | 10:30 AM
Phối hợp thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản

Vê việc tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Ngày đăng 19/09/2018 | 03:00 PM
Vê việc tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em