Văn bản chỉ đạo điều hành

Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận năm 2018

Ngày đăng 08/08/2018 | 10:17 AM
Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận năm 2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 08/08/2018 | 09:25 AM
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành Ủy viên - Bí Thư quận ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai dịch vụ công mức 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 02/08/2018 | 09:17 AM
Về việc triển khai dịch vụ công mức 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

Quyết định Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/07/2018 | 09:04 AM
Thí điêm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:39 AM
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Kế hoạch Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 20/06/2018 | 09:29 AM
Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận năm 2018

Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận

Ngày đăng 19/06/2018 | 09:21 AM
Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/05/2018 | 09:37 AM
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạchThực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/05/2018 | 09:14 AM
Thực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển hơn" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng