Văn bản chỉ đạo điều hành

Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 26/03/2018 | 03:10

Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng