Văn bản chỉ đạo điều hành

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng do UBND Thành phố tổ chức
Ngày đăng 04/05/2018 | 09:21

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

            Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, vieenc hức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

1. Đối tượng dự thi: Là công dân Thủ đô từ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Nội dung cuộc thi: Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Riêng phần lý thuyết gồm hai phần: phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

3. Hình thức dự thi:Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần thi: Trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4.

4. Thu, nộp bài thi: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND phường thuộc Quận tập hợp bài thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình nộp cho phòng Tư pháp- cơ quan Thường trực cuộc thi. Thời hạn nộp bài thi: từ ngày 10/8/2018 đến trước 17h00 ngày 05/9/2018.

Nhân dân trên địa bàn quận nộp bài thi về UBND phường để tập hợp bài thi  gửi, tổng hợp báo cáo việc triển khai tổ chức cuộc thi nộp về Ban Tổ chức cuộc thi qua phòng Tư pháp chậm nhất trước 17h00 ngày 05/9/2018.

5. Ban Tổ chức cấp quận tổ chức chấm thi sơ khảo và lựa chọn 130 bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố trước 17h00 ngày 15/9/2018.

6. Giải thưởng cuộc thi: Do Ban Tổ chức Thành phố tổng kết và trao giải:

- Giải cá nhân, gồm:01 giải đặc biệt, 03 giải nhất, 07 giải nhì, 20 giải ba và 35 giải khuyến khích;

- Giải tập thể, gồm: 03 giải nhất, 07 giải  nhì, 10 giải ba.

                                                                             Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp