Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018
Ngày đăng 08/05/2018 | 09:31

Về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018