Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng
Ngày đăng 08/08/2018 | 09:25

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành Ủy viên - Bí Thư quận ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng