Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại thông báo số 284/TB-VPCP ngày 8/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
Ngày đăng 19/09/2018 | 02:53

Triển khai kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại thông báo số 284/TB-VPCP ngày 8/8/2018 của Văn phòng Chính phủ