Văn bản chỉ đạo điều hành

Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận

Ngày đăng 22/01/2019 | 03:14 PM
Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa...

Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận

Ngày đăng 21/01/2019 | 12:36 AM
Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận

Về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND quận năm 2019

Ngày đăng 27/12/2018 | 10:56 PM
Về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND quận năm 2019

Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 30/11/2018 | 05:14 PM
Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 30/11/2018 | 05:10 PM
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Ngày đăng 20/11/2018 | 09:13 AM
Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Triển khai công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2019

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:40 AM
Triển khai công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2019

Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Ngày đăng 13/11/2018 | 09:51 AM
Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hai Bà Trưng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/11/2018 | 09:47 AM
Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hai Bà Trưng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 16/10/2018 | 09:07 AM
Chỉ thị về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019