Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:39 AM
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Kế hoạch Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 20/06/2018 | 09:29 AM
Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận năm 2018

Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận

Ngày đăng 19/06/2018 | 09:21 AM
Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/05/2018 | 09:37 AM
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạchThực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/05/2018 | 09:14 AM
Thực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển hơn" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:59 PM
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:21 AM
Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2018

Quyết định về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 08/05/2018 | 09:31 AM
Về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:07 PM
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng do UBND Thành phố tổ chức

Ngày đăng 04/05/2018 | 09:21 AM
UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.