Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:58 AM
Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:28 AM
Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Hà Nội: 100% quyết định công bố thủ tục hành chính được công khai

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:59 AM
Ngày 9/4, UBND TP Hà Nội ban hành Báo cáo số 87/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn thành phố

Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/03/2018 | 03:10 PM
Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng

Tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 02/03/2018 | 09:32 AM
Tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Kế hoạch Tổ chức Chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:26 AM
Kế hoạch Tổ chức Chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Kế hoạch Tổ chức cuộc vận động Thiết kế trang trí Thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:16 AM
Tổ chức cuộc vận động thiết kế trang trí Thành phố Hà Nội năm 2018

Kế hoạch Giám sát công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX

Ngày đăng 12/01/2018 | 09:27 AM
Kế hoạch giám sát công tác phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/11/2017 | 09:00 AM
Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch Nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/10/2017 | 09:41 AM
Kế hoạch Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận Hai Bà Trưng