Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT sau khi kết thúc trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Olympic Việt Nam với đội tuyển Olympic Syria

Ngày đăng 27/08/2018 | 05:09 PM
V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT sau khi kết thúc trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Olympic Việt Nam với đội tuyển Olympic Syria

Thông báo Tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 21/08/2018 | 08:57 AM
Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận năm 2018

Ngày đăng 08/08/2018 | 10:17 AM
Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận năm 2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 08/08/2018 | 09:25 AM
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành Ủy viên - Bí Thư quận ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác giải phóng mặt bằng

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai dịch vụ công mức 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 02/08/2018 | 09:17 AM
Về việc triển khai dịch vụ công mức 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

Quyết định Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/07/2018 | 09:04 AM
Thí điêm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:39 AM
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Kế hoạch Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 20/06/2018 | 09:29 AM
Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận năm 2018

Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận

Ngày đăng 19/06/2018 | 09:21 AM
Tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Quận