Văn bản chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 05:06 PM
Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/12/2016 | 09:21 AM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 17/08/2016 | 03:28 PM
Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

QĐ về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:09 AM
Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 02 /CĐ-PCTT hồi 16 giờ 00’ ngày 01/8/2016 BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 02/08/2016 | 03:04 PM
CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 02 /CĐ-PCTT hồi 16 giờ 00’ ngày 01/8/2016 BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội cựu giáo chức tại 20 phường thuộc Quận

Ngày đăng 02/08/2016 | 08:43 AM
V/v hướng dẫn thủ tục thành lập Hội cựu giáo chức tại 20 phường thuộc Quận

công tác quản lý Hội trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2016 | 08:40 AM
Về việc công tác quản lý Hội trên địa bàn Quận

Về việc chuyển trụ sở làm việc

Ngày đăng 18/05/2016 | 04:09 PM
Xem chi tiết tại đây