Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/05/2018 | 09:37 AM
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạchThực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/05/2018 | 09:14 AM
Thực hiện mô hình thi đua 2018 "Tăng cường công tác đối ngoại kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển hơn" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:59 PM
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:21 AM
Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2018

Quyết định về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 08/05/2018 | 09:31 AM
Về việc giao tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý nhà nước và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:07 PM
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng do UBND Thành phố tổ chức

Ngày đăng 04/05/2018 | 09:21 AM
UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:58 AM
Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018

Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:28 AM
Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Hà Nội: 100% quyết định công bố thủ tục hành chính được công khai

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:59 AM
Ngày 9/4, UBND TP Hà Nội ban hành Báo cáo số 87/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn thành phố