Văn bản chỉ đạo điều hành

Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/03/2018 | 03:10 PM
Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng

Tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 02/03/2018 | 09:32 AM
Tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Kế hoạch Tổ chức Chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:26 AM
Kế hoạch Tổ chức Chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Kế hoạch Tổ chức cuộc vận động Thiết kế trang trí Thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:16 AM
Tổ chức cuộc vận động thiết kế trang trí Thành phố Hà Nội năm 2018

Kế hoạch Giám sát công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX

Ngày đăng 12/01/2018 | 09:27 AM
Kế hoạch giám sát công tác phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/11/2017 | 09:00 AM
Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch Nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/10/2017 | 09:41 AM
Kế hoạch Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận Hai Bà Trưng

Thông tin Lệnh Báo động lũ và đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bính

Ngày đăng 16/10/2017 | 11:03 AM
Thông tin lệnh báo động lũ và đảm bảo an toàn hạ du khi xa lũ hồ Hòa Bính

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 11/10/2017

Ngày đăng 12/10/2017 | 08:09 AM
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 11/10/2017

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quận Ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/10/2017 | 09:37 AM
Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quận Ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng