Văn bản chỉ đạo điều hành

Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng văn minh đô thị, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 09:27 AM
Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng văn minh đô thị, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020

Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:52 AM
Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:46 AM
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC giai đoạn 2016-2020

Triên khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 11:13 AM
Triên khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2017

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 04, 02 Quy tắc ứng xử và " Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 03/04/2017 | 10:11 AM
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 04, 02 Quy tắc ứng xử và " Năm kỷ cương hành chính 2017"

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 24/03/2017 | 08:54 AM
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác ttheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 24/03/2017 | 08:47 AM
Kế hoạch thực hiện công tác ttheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 05:06 PM
Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/12/2016 | 09:21 AM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng