Văn bản chỉ đạo điều hành

KH vận động tài chính, hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIds năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:43 PM
Số kí hiệu văn bản 45/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH vận động tài chính, hỗ...

KH công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:40 PM
Số kí hiệu văn bản 43/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH công tác phòng, chống...

KH thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" trên địa bàn quận HBT

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:38 PM
Số kí hiệu văn bản 42/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH thực hiện "Năm trật tự...

KH Thông tin đối ngoại của Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:36 PM
Số kí hiệu văn bản 40/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Thông tin đối ngoại của...

KH thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:34 PM
Số kí hiệu văn bản 39/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH thực hiện công tác theo...

KH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:32 PM
Số kí hiệu văn bản 37/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm soát thủ tục hành...

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập quận HBT (1961 - 2016)

Ngày đăng 10/05/2016 | 11:08 AM
Số kí hiệu văn bản 75/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức các hoạt động...

KH triển khai thu, thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận HBT

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:06 AM
Số kí hiệu văn bản 33/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH triển khai thu, thu nợ...

KH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:04 AM
Số kí hiệu văn bản 29/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Kiểm tra văn bản quy...

KH Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:02 AM
Số kí hiệu văn bản 32/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Phổ biến, giáo dục pháp...