Văn bản chỉ đạo điều hành

Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 17/08/2016 | 03:28 PM
Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

QĐ về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:09 AM
Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 02 /CĐ-PCTT hồi 16 giờ 00’ ngày 01/8/2016 BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 02/08/2016 | 03:04 PM
CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 02 /CĐ-PCTT hồi 16 giờ 00’ ngày 01/8/2016 BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Hướng dẫn thủ tục thành lập Hội cựu giáo chức tại 20 phường thuộc Quận

Ngày đăng 02/08/2016 | 08:43 AM
V/v hướng dẫn thủ tục thành lập Hội cựu giáo chức tại 20 phường thuộc Quận

công tác quản lý Hội trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2016 | 08:40 AM
Về việc công tác quản lý Hội trên địa bàn Quận

Về việc chuyển trụ sở làm việc

Ngày đăng 18/05/2016 | 04:09 PM
Xem chi tiết tại đây

KH vận động tài chính, hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIds năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:43 PM
Số kí hiệu văn bản 45/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH vận động tài chính, hỗ...

KH công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:40 PM
Số kí hiệu văn bản 43/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH công tác phòng, chống...

KH thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" trên địa bàn quận HBT

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:38 PM
Số kí hiệu văn bản 42/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH thực hiện "Năm trật tự...