Văn bản chỉ đạo điều hành

Triên khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 11:13 AM
Triên khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " quận Hai Bà Trưng năm 2017

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 04, 02 Quy tắc ứng xử và " Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 03/04/2017 | 10:11 AM
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 04, 02 Quy tắc ứng xử và " Năm kỷ cương hành chính 2017"

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 24/03/2017 | 08:54 AM
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác ttheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 24/03/2017 | 08:47 AM
Kế hoạch thực hiện công tác ttheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 05:06 PM
Hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/12/2016 | 09:21 AM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 17/08/2016 | 03:28 PM
Số 03/CĐ-BCH hồi 8 giờ 00’ ngày 17/8/2016 của BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

QĐ về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:09 AM
Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND quận HBT nhiệm kỳ 2016-2021