Văn bản chỉ đạo điều hành

KH Thông tin đối ngoại của Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:36 PM
Số kí hiệu văn bản 40/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Thông tin đối ngoại của...

KH thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:34 PM
Số kí hiệu văn bản 39/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH thực hiện công tác theo...

KH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:32 PM
Số kí hiệu văn bản 37/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm soát thủ tục hành...

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập quận HBT (1961 - 2016)

Ngày đăng 10/05/2016 | 11:08 AM
Số kí hiệu văn bản 75/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức các hoạt động...

KH triển khai thu, thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận HBT

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:06 AM
Số kí hiệu văn bản 33/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH triển khai thu, thu nợ...

KH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:04 AM
Số kí hiệu văn bản 29/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Kiểm tra văn bản quy...

KH Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:02 AM
Số kí hiệu văn bản 32/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Phổ biến, giáo dục pháp...

KH Tuyên tryền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:01 AM
Số kí hiệu văn bản 31/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH Tuyên tryền, phổ biến...

KH kiểm tra việc thực hiện Luật Danh Nghiệp tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 08:59 AM
Số kí hiệu văn bản 26/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra việc thực hiện...

KH tổ chức Chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:58 AM
Số kí hiệu văn bản 25/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức Chiến dịch tăng...